QQ登录

只需要一步,快速开始

APP扫码登录

只需要一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 413|回复: 0

[HTML/H5/JS] 一行代码实现全站pjax无刷新加载

[复制链接]

等级头衔

积分成就    金币 : 828
   泡泡 : 1488
   精华 : 6
   在线时间 : 805 小时
   最后登录 : 2020-7-14

丰功伟绩

优秀达人突出贡献荣誉管理论坛元老

联系方式
发表于 2019-6-25 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:整合pjax的准备工作;
) [5 _9 z" M$ M. N8 @    检查你的网站是否引入1.7.0版本以上的jquery.js,如果没有请全局引入# @8 U( O' x( E4 Q. g2 M
1.新浪CDN提速: ! g: a9 s  Q8 Y6 |4 Y3 H
  1. <script type="text/javascript" src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.9.0/jquery.js"></script>
复制代码
   1.7.0版本以上的才有pushState的封装。# d! T: l. b  b6 I5 w
0 n, E$ h/ s6 j- q
二:开始整合pjax;
$ d+ j5 U2 U/ n9 @) b     1.下载pjax.js (本文底部);4 `7 V8 g% P0 O' z
     2.在你喜欢的位置(最好body代码结束前)引入pjax.js
" @5 ]9 ~" R  {4 j/ Z; c
  1. <script src="<?php echo TEMPLATE_URL; ?>js/pjax.js" type="text/javascript"></script>
复制代码
8 n- S6 x2 u! A- |2 u0 Z8 B
三:使用pjax;* m" r! w" ?* @1 _6 T6 h# _4 o! Q
    编辑模版footer.php在</body>标记结束前插入:
( A, c& a3 M% j7 V" Q& W
  1. <script> 0 D0 `6 p8 r% e3 N
  2. $(document).pjax('a[target!=_blank]', '#contentleft', {fragment:'#contentleft', timeout:8000}); 7 _( q. A: c: o6 m0 ^
  3. </script>
复制代码
写好代码后,将容器contentleft付给一个ID,比如在body内的一个div,如:) J0 D4 ?* I3 q" c. H' v9 @: ?
  1. <body> & o' ~- y, b! a+ T8 ?/ C" {
  2. <div id="contentleft"> 网站内容部分... </div> - U  b) S( u4 G0 m
  3. </body>
复制代码
到这里就可以测试效果了,但是需要取消链接target=_blank效果才能有效哦。4 p# Z5 H0 |# y% }3 j7 O
7 o3 c) S+ ]$ x& p# C# q

3 T* i$ k. c( v$ X
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|paopaomj.COM ( 渝ICP备18007172号 )

GMT+8, 2020-7-14 21:57

Powered by paopaomj X3.4 © 2016-2021 sitemap

快速回复 返回顶部 返回列表